Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ dạy học toán-tin Mai Văn Dũng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Vân Tiên Ghé Nhà Võ Công Gặp Bạn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:06' 27-04-2010
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Vân Tiên Ghé Nhà Võ Công Gặp Bạn Màn trời gấm trải biết bao, Trên nhành chim nói, dưới ao cá cười. Quận thành nhắm kiểng xem người, Cảnh xinh như vẽ, người tươi như dồi. Hàn Giang phút đã tới nơi, Vân Tiên ra mắt một hồi trình thư. Võ Công lấy đọc bấy giờ, Mừng duyên cầm sắt mối tơ đặng liền. Liếc coi tướng mạo Vân Tiên, Khá khen họ Lục phước hiền sinh con. Mày tằm mắt phụng môi son, Mười phân cốt cách, vuông tròn mười phân. Những e kẻ Tấn, người Tần, Nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ giai. Xem đà đẹp đẽ hoà hai, Nầy dâu Nam Giản, nọ trai đông sàng. Công rằng: "Ngãi tế mới sang, Muốn lo việc nước hãy toan việc nhà." Tiên rằng: "Nhờ lượng nhạc gia, Đại khoa dầu đặng, tiểu khoa lo gì." Công rằng: "Con dốc xuống thi, Sao không kết bạn mà đi tựu trường? Gần đây có một họ Vương, Tên là Tử Trực văn chương tót đời. Cha đà sai trẻ qua mời, Đặng con cùng gã thử chơi một bài. Thấp cao, cao thấp, biết tài, Vầy sau bạn trước cùng mai mới mầu" Xảy đâu Tử Trực tới hầu, Võ công sẵn đặt một bầu rượu ngon. Công rằng: "Nầy bớ hai con!, Thơ hay làm đặng, rượu ngon thưởng liền." Muốn cho Trực sánh cùng Tiên, Lấy câu "bình thủy hữu duyên" làm đề. Song song hai gã giao kề, Lục, Vương, hai họ đua nghề một khi. Cho hay kỳ lại gặp kì, Bạch Hàm há dễ kém chi Như Hoành. Công rằng: "Đơn quế đôi nhành, Bảng vàng, thẻ bạc đã đành làm nên. Như chuông chẳng đánh chẳng kêu, Ngọn đèn tỏ rõ trước khêu bởi mình. Thiệt trang lương đống đã đành, Khá khen hai họ tài lành hòa hai." Trực rằng: "Tiên vốn cao tài, Có đâu én hộc sánh vai một bầy. Tình cờ mà gặp nhau đây, Trực rằng xin nhượng Tiên rày làm anh. Nay đà nên nghĩa đệ huynh, Xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau." Chú thích: - Dồi: trau dồi son phấn. - Duyên cầm sắt: duyên vợ chồng hoà thuận êm ấm (như tiếng đàn sắt, đàn cầm hoà nhau). -Những e kẻ Tấn người Tần Kẻ ở nước Tấn (phía Đông) người ở nước Tần (phía Tây), chỉ sự xa cách mỗi người một ngả. -Nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ giai.( Tức giai ngẫu (một đôi tốt đẹp), chỉ vợ chồng tốt đôi. - Dâu nam giản: Người con dâu trung hậu, đảm đang, lấy ý từ kinh Thi: "Hái rau tần từ bờ suối phía Nam", là thơ khen người vợ trẻ đảm đang lo việc nội trợ. Trai đồng sàng: chỉ chàng rể tốt. - Ngãi tế: con rể. - Đại khoa: là thi đỗ. Tiểu khoa: là cưới vợ. - Tót đời: hơn đời, hơn hết mọi người. - Trước: là trúc. Đây ý nói hai người kết bạn thân với nhau là rất tốt, như trúc, mai. - Bình thuỷ hữu duyên: bèo nước có duyên. - Giao kề: sánh ngồi gần kề bên nhau. - Kì: chỉ người tài giỏi khác thường. - Bạch Hàm Như Hoành: hai nhân vật nổi tiếng thơ , tài hoa trong truyện Bình Sơn Lãnh Yến. - Lương đống: rường cột, chỉ người có tài đức lớn giúp nổi việc nước. - én hộc: ý nói chim én không sánh được với chim hộc (Trực nói nhún) - Thượng trình: lên đường.

 
Gửi ý kiến